Tazkirah Jumaat 13 Ogos 2021

Sahabat Nabi saw sebagai inspirasi

Sahabat Sahabat Nabi saw adalah golongan yang telah dijamin syurga sebelum mereka mati lagi. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, Sahabat sahabat nabi ini adalah adil, dan mencela mereka adalah kesalahan besar dan dikira zindiq  dan dihukum dengan hukuman takzir; sehingga sebahagian ulama menghukum bunuh kepada mereka yang mencela sahabat.

Allah swt memuji sahabat di dalam al Quran  di dalam surah at Taubah ayat 100 :

Dan orang-orang yang terdahulu – yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang “Muhajirin” dan “Ansar”, dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Ia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.

Dan Allah berfirman lagi :

Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu Ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya;

Dan juga dengan banyak harta rampasan perang, yang mereka akan dapat mengambilnya. Dan (ingatlah), Allah adalah Maha kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Di kala umat mencari cari inspirasi untuk mendekati agama, seringkali mereka memilih artis untuk dijadikan idola. Artis yang meninggal kemudian disebut kebaikan – kebaikannya menjadi inspirasi orang kebanyakan untuk menjadi lebih baik di dalam agama. Semoga Allah jadikan ini asbab kebaikan untuk mereka. Namun sebagai umat islam, kita seharusnya menjadikan sahabat sahabat ini sebagai inspirasi sebagai kaedah mengekalkan semangat beragama secara berterusan, dan bukan hanya bila ada kematian. Tambahan pula sahabat sahabat Nabi ini sudah dijamin syurga, dan mereka menerima didikan terus daripada  Nabi saw.  Orang yang paling mulia dari segi keagaamaan di kalangan kita tak sekali kali dapat menandingi orang yang paling rendah sekali pun di kalangan para sahabat nabi saw.

Sabda Nabi saw :

Daripada Abu Sa’id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda :

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

Maksudnya : “ Jangan kalian menghina Sahabatku. Jika ada salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebanyak bukit uhud maka tidak akan sama dengan segantang atau setengah gantang yang diinfakkan oleh mereka.”

Riwayat Al-Bukhari (3673) & Muslim (2540)

Marilah kita semarakkan semangat beragama kita dengan membanyakkan mendengar kisah kisah para sahabat sebagai amalan harian di rumah rumah kita, dan mengajak jiran dan kenalan kita untuk melakukan perkara yang sama. Semoga Allah jadikan kita istiqamah dalam beragama dengan cara mirip mirip para sahabat nabi saw.

Leave a Reply