No PelajarKategoriJumlah Hafalan (2020)Amount Available untuk sepanjang tahun 2021(RM)Status
H0001Asrama182400Booked
H0004Asrama112400Available
H0005Asrama32400Available
H0006Asrama96000Booked
H0007Asrama56000Booked
H0010Asrama42400Available
H0011Asrama122400Available
H0012Asrama52400Available
H0013Asrama32400Available
H0015Asrama122400Available
H0017Asrama14800Available
H0018Asrama142400Available
H0029Asrama24200Available
H0031Asrama22400Available
H0032Asrama84800Available
H0033Asrama32400Available
H0035Asrama22400Available
H0037Asrama22400Available
H0039Asrama142400Booked
H0021Harian11800Available
H0022Harian13600Available
H0023HarianNazirah3600Available
H0024HarianNazirah1800Available
H0025HarianNazirah1800Available
H0038HarianNazirah1800Available
H0040HarianNazirah1800Available
H0041HarianNazirah1800Available
H0042Asrama12400Available
H0043AsramaNazirah4200Available
H0044KhatamNazirah3000Available
H0045KhatamNazirah3000Available
H0046KhatamNazirah3000Available
H0047KhatamNazirah3000Available
H0048Harian11800Available
H0049AsramaNazirah2400Available
H0050Asrama02400Available
H0051HarianNazirah1800Available
H0052HarianNazirah1800Available
H0053AsramaNazirah2400Available
H0054HarianNazirah1800Available
H0055Asrama42400Available
H0056Asrama12400Available
H0057AsramaNazirah2400Available
H0058Asrama82400Available
H0059Asrama12400Available
H0060AsramaNazirah2400Available
H0061AsramaNazirah2400Available