Lembaga Pentadbir

Ahli Lembaga Pentadbir MATAF terdiri daripada ahli jawatankuasa dan ahli kariah MQIKLH. Berlatarbelakang professional, ahli lembaga MATAF sedia mencurahkan khidmat kepakaran dan tenaga untuk membangunkan MATAF ke tahap yang lebih tinggi untuk kemajuan umat.

Klik untuk lihat butiran ahli lembaga


Pegawai Operasi

Guru-guru MATAF dipilih dengan teliti, dan memiliki kemahiran yang terbaik sesuai untuk membimbing pelajar menjadi hafiz yang cemerlang. Dengan sahsiah hasil kehidupan dalam suasana agama sejak kecil, guru guru MATAF turut menjadi ayah kepada pelajar pelajar sepanjang masa pelajar berada di sekolah dan asrama.

Klik untuk melihat butiran guru guru MATAF


Carta Organisasi