PENGUMUMAN PENTING

KEMASKINI

Selaras dengan ARAHAN TERBARU Kerajaan Malaysia berkaitan dengan usaha mitigasi wabak COVID-19, pengurusan Madrasah Tahfiz Al Fath (MATAF) menetapkan bahawa MATAF akan bercuti sehingga 15 April 2020 . Pelajar dikehendaki melaporkan diri pada 15 April 2020 sebelum 6pm.

Kami memohon agar kawalan keatas rutin harian anak anak berkaitan dengan amalan al Quran diterapkan dengan sewajarnya, kerana cuti yang panjang akan menjejaskan kualiti hafalan mereka.

Semoga Allah memelihara kita daripada wabak dan kejahatan semua Makhluk-Nya, serta memelihara hafalan anak anak kita. Insya Allah.

Leave a Reply